SPOTLAR 1
SPOTLAR 2
SPOTLAR 3
SPOTLAR 4
SPOTLAR 5
SPOTLAR 6

2B Çevre Mühendisliği Hoşgeldiniz

1
2


3


Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.

Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etkenlerdendir.

Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz. Doğanın korunmasını ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmelerin mutlaka önlenmesi gerekir. Çevre sektörüne yönelik hizmetlerimizi web sitemizide ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. Hepinize güzel ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı yarınlar dileğiyle..

53547 1_01 2_02 53549

"İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır."

BM. İnsan Çevresi Konferansı, Stockholm Bildirgesi (1972)

web tasarım

Devam Eden Projeler

Güncel Bilgiler

Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı

2014/07 Genelgesi Kapsamında

Ek-1 ve Ek-2 Tesisleri için proje koordünatörlük yeterliliğimiz vardır.